Цени за автобояджийски и автотенекеджийски услуги

Услуга Цена
Боядисване
Детайл (калници, врати) от 120 лева
Капак, таван от 140 лева
Брони от 120 лева
Джанти от 35 лева
Постиране и полиране от 10 лева (на детайл)
Полиране на фарове от 10 лева
Сваляне, поставяне на детайл, брони, калници 15 лева
Ремонтна дейност
Поставяне на прагове и вежди от 80 лева
Малки кръпки от 10 лева

Забележка: Това са базови цени. При изтегляне на ударени детайли, преден и заден кош, странични детайли и колонки цените се определят на място. Преди да приемем колата, се извършва оценка и цената се обявява предварително.